Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)

Created on the 30th of October 2015 8:39 AM (CET), TheZodicaRules will contain the occasional post translated to English as well as material not published in Swedish.måndag 29 augusti 2016

Det beslöjade västerlandets självmordsdriftNär DN travar rubriker som ovanstående (just efter den skamliga veckan med fotot på franska poliser som tvingar av en kvinna kläderna på en badstrand), har jag som genom en slump just läst följande stycke i den provokativa historieboken The Silk Roads (som placerar centrum i och öster om Persien som en välgörande motvikt till vårt västcentriska perspektiv):


Europeisk krigföring hade emellertid en ännu viktigare uppgift: den förde fram Väst till en ledande position. Diskussioner om Europa i den här tidperioden [1600-talet] betonar att Upplysningen och Förnuftets tidsålder var en mognadstid, då Väst övergav absolutism och började betona idéer om frihet och rättigheter. Men det var Europas förkättrade relation till våld och militarism som gjorde det möjligt att positionera sig som världens mittpunkt efter 1490-talets stora upptäcktsresor.

Även innan Columbus och Vasco da Gamas nästan samtidiga upptäckter, hade konkurrensen mellan Europas kungadömen varit intensiv. Under århundraden hade kontinenten karaktäriserats av häftig rivalitet mellan stater, vilken ofta bröt ut i öppen fientlighet och krig. Detta föranledde i sin tur framsteg i den militära teknologin. Nya vapen utvecklades, introducerades och förfinades efter att ha provats ut på faktiska krigsskådeplatser. Taktiken utvecklades i det att befälhavare lärde sig av erfarenheterna. Våldet som begrepp institutionaliserades också; europeisk konst och litteratur hade länge hyllat den höviske riddarens liv och dennes förmåga att använda våld med omdöme – som en akt av kärlek och trosvisshet men också som ett uttryck för rättvisan. Berättelserna om korstågen som lovsjöng deltagarnas nobilitet och hjältemod – och gömde undan deras bedrägligheter, hur de förrådde varandra och bröt ederna – blev allt viktigare.
….

Faktum är att Europas distinkta karaktär som mer aggressivt och instabilt och fredligt sinnat än andra delar av världen gav nu rik utdelning. De spanska och portugisiska sjöfarkosterna hade när allt kommer omkring visat sig dugliga vid färder över oceanerna och för att sammanbinda kontinenter. De traditionella skepp som under århundraden seglat över de indiska och arabiska vattnen var ingen match för de västerländska farkoster som kunde utmanövrera och sänka dem efter eget godtycke. Fortsatta förbättringar i skeppsdesignen som gjorde dem än snabbare, starkare och mer dödliga ökade allt mer klyftan mellan väst och öst.

(s. 258-9, min snabböversättning)Det förefaller faktiskt som västerlänningen - historiskt sett en mordisk tölp både före och efter "Upplysningen" faktiskt åter en gång söker sätta igång ett civilisationskrig (med andra ord, precis tvärtom de skräniga islamofobikernas ståndpunkt). Vi har blivit imperialistiska nassar allihop och Löfvens och Sveriges krypande inför den största och värsta västmakten av dem alla, är generande. Det räcker med EN ENDA historiebok av den mer överblickande typen för att nyktra till och se Sveriges unkna spel och det större sammanhang vår "livsnödvändiga" krigsindustri ansluter sig till.

Som bloggen ofta sagt: Sverige kommer att vara det allra sista land som förstår att Vindarna redan har vint och att vi för närvarande är på kollisionskurs med Framtiden!

Kan någon högre UFO-makt vara snäll och jämna den här delen av världen med marken så att de andra kulturerna får en chans på egna villkor?  Det skulle vara ett rent barmhärtighetsmord eftersom västerlänningarna tydligen inte längre har något förstånd alls kvar. 

Lustigt för övrigt att Hollywood så väl förstår och ändå inte förstår ett dugg! Effektfyllda filmer som INDEPENDENCE DAY gör alla rymdinvadörerna till de onda medan det ju i själva verket är USA som är den onda invasionsmakten, precis som Europa under sin så kallade tid av Upplysning... 

Västvärlden är nu så korrupt för dem som ser de stora ödeslinjerna skärpa till sig att man bara kan resignera. Hade jag bara lite mer förnuft skulle jag permanent lämna landet, men som en av dess åtskilliga kaptener stannar jag på skutan tills den går till botten, och rapporterar till universum om i synnerhet svensk brist på förankring i den verkliga verkligheten.


...eller med ett annat ord: HARMAGEDDON


PS. Två-tre dygn kvar till den märkliga nymånen! Se "Sensommarterror?" Det är möjligt att vi redan idag, lokalt, ser speglingen från framtiden medan Månen rör sig mot ny genom speglingens tecken Kräftan och två socialdemokrater skriver i DN om SD:s försök att nästla sig in hos moderaterna. Det är inget annat än Sveriges återfall in i barbari som väntar vid horisonten om marknadsliberalismen (redan dödförklarad av de förståndiga) skulle få än starkare i fotfäste i detta land av giriga jönsar!
 

söndag 28 augusti 2016

Världens äldsta man. Vid 145 ännu hängiven marijuanarökare.Det är svårt att tolka det pixlade området i filmklippet just innan världens äldsta man blåser ut rök som annat än att han röker en fet asiatisk thai stick (marijuanacigarr)!

Givet svenska statens omoraliska profiterande på folkets alkoholmissbruk och irrationella prat om att cannabis inte ingår i den svenska kulturen, falska argument att den är hälsovådlig (jfr hälsomyndigheternas ständiga desinformation om inte minst BigPharmas osäkra sprutor vid varje liten influensa) - givet den massiva förvillelse som överheten serverar skulle det förvåna mycket om denna "feelgood"-nyhet dyker upp i någon enda svensk tidning! En man som levt i 145 år och som röker ajabaja-substanser - det ställer liksom den svenska inbilskheten på huvudet!

Eftersom det finns skriftliga uppgifter om herr Gothos anmärkningsvärda ålder kan horoskopet ställas, och det är precis lika förunderligt som den höga åldern. Finns det möjligen ett samband mellan att HELA HANS FÖDELSEHIMMEL TECKNAR ANDENS BRUTALISERING och det faktum att han varit fånge i en fysisk kropp så här länge. Själv vill herr Gotho tydligen bara dö nu (han har sett nog), men han ger också tips om (vad han tror är) nyckeln till ett långt liv: "Receptet är tålmodigt lugn." Som vi strax ska se är det inte han som säger detta utan kopplingen mellan livets Sol och åldermannen Saturnus, också känd som en smula långsam och trög. I det här fallet har den långsamma vandraren sina fördelar!

Hetsiga människor prövas svårt av Saturnus som tenderar att sakta ner allt och blockera framfarten, men när Solen och Saturnus delar tecken får man tvärtom "det tålmodiga lugnet" självt. "En ängels tålamod" och ängeln är förstås den ande som bor i och ÄR Saturnus på himlavalvet. 

Jag har god förstahandserfarenhet via en framgångsrik och materialistisk släkting med Solen och Saturnus i stark konjunktion. Fåordig som ingen annan i släkten och "trygg som klippan" i sin utstrålning. Helt passande var han tidigare i sin karriär involverad (i utlandet) i kommunikationsteknologier som europeiska länders försvar begagnat sig av. Saturnus är ett pansar ingen kan genomtränga förutom en censor eller mörkläggare och - naturligtvis - Maktens egen planet."Andens brutalisering" var ett uttryck jag hittade på för de fall livsanden (Eld) och Jord-elementet krockar hårt med varandra, vilket händer i herr Gothos månkarta. Intressant aktiveras ohälsohuset (6) oavsett om man väljer en mån- eller en solascendent. 

Med Månen i Väduren i öster blir det energiplaneten Mars som går till angrepp från fitness-tecknet Jungfrun och träffar psyket i Väduren. En mycket materiell och låg typ av energi (Mars-i-Jord) angriper det subtila sinnelaget. Är detta ett helt långt liv av marijuanarökande, som i sådana fall - åtminstone i detta fall tecknar en utifrån påförd vitalisering av sinnelaget (vilket alla som provat känner till - medvetandet växer och uppmärksamheten med den, allt i sinnevärlden blir mer fantastiskt och man väcker upp det barnasinne vuxenvärlden förstört).

Lägger man livskraftens Sol i 1a huset som en spekulativ ascendent, hittar vi den Stora Välgöraren i 6e huset, vilket anses vara en skyddande aspekt ur hälsosynpunkt (och därmed sannolikt en livsförlängare). Man kan notera att Mars i 6e visserligen är den Lilla Illgöraren men sannolikt också gör ett bra jobb här eftersom hinduisk astrologi valt att låta den vara hussignifikator för (besläktad med) sjätte huset. Knepigt nog är Mars svärd tveeggat eftersom detta kan läsas både som att Mars "passar" 6e olyckshuset som den olycksbringare och krigshetsare den är, men också som att Mars vitaliserar sjätte huset och därmed håller olyckan borta. Mars-i-Jungfrun skulle i sig kunna tyda på ett kroppsligt aktivt liv.

Men dessa budskap körs över av den helt dominerande kombinationen av aktiva Solen och "slöa" eller återhållsamma Saturnus i rörlighetens tecken Skytten. Mannen är ett levande bevis för att "less is more" och att förre statsministern Reinfeldt borde åtalats, fängslats och sedan landsförvisas för sitt onda tal om att alla i Sverige måste jobba mer och hårdare! Den mannen bar en unken dödsaura runt sig och den utgick från den moderata ideologi hans politikerföräldrar proppat i honom sedan barnsben. Sådana här människor borde den goda staten förhindra att de väljer politikeryrket. De är redan snedvridna partisaner som inte ser till helhetens bästa.

Och, som sagt, 145-åringens horoskop har något jag inte tror jag någonsin sett under de 9000 kartor jag hittills räknat ut och snabbgranskat: ALLA SJU PLANETER I ANTINGEN JORD ELLER I ELD, så att här "andens brutalisering" bildar ett budskap som genomsyrar hela horoskopet. Antingen disponeras en planet i Eld av en i Jord eller vice versa! 

Jag har någon gång också kallat tydligt Jord/Eld-dominerade horoskop för robusta typer, kanske inte så förfinade men väl lämpade för gladiatorspel (idrott) eller smedjan. Bristen på Luft ger i allmänhet ett ointresse för filosofi eller spekulation. Eld-Ögat är helt observant på den externa "verkligheten" (Jord). 

Men här har vi alltså en modifierad variant: - Sol/Saturnus-typen som bara vill chilla och softa med sin marijuanacigg. Vilken underbart vis människa, en gammal själ (redan från födelsen) och som inte låter sig luras av några falska uppmaningar från överheten att jobba och vara lönsam!

Horoskopets atma karaka är med största sannolikhet den lugna placeringen "Jupiter-i-Oxen", expansionslystnadens kanske minst expansionsbegivna placering! Oxen representerar som bekant stasis och t.o.m. identifikation med det kroppsegna. Kanske också en nyckel till mannens långa liv.

Vad vi lär oss av detta horoskop är således vad bloggen hela tiden sagt: att högerpolitikerna ledda av f.d. statminister Reinfeldt var en kollektiv djävul. De skapade systemet Fas 3 för att "konfiskera" de långtidsarbetslösas lediga tid eftersom man säkert misstänkte att de "hade det för bra". I Sverige existerar numera bara en perverterad version av det lutherska flitighetskonceptet och det lyder "jobba ihjäl dig som japanerna". 

De onda kapitalisternas enda intresse är vinstmaximering och när inte maskinerna går att förbättra mer, ja då angriper man människorna istället och tvingar dem till allt värre arbetssituationer. I Amazons jättelika lagerhallar i den globala konsumismens tidevarv SVIMMAR anställda av psykisk utmattning pga. arbetets ONDA karaktär och Amazon svarar nu som en PR-åtgärd med "den humana möjligheten" att utan minska sociala rättigheter gå ner på deltid (som om inte jobbet redan från början var rena låglöneslaveriet)! 

Och detta USA ser ynkryggar som Reinfeldt och Löfven upp till och söker hålla sig väl med. Man blir lika sjuk av livet i Sverige som herr Gotho hållit sig frisk av ett liv enligt den indonesiska modellen!Det kinesiska begreppet DA CHU illustrerar väl den asiatiska anden. "Stor hushållande med och lagrande av livskraften". Men vad förstår väl de gymmande och joggande dumsvenskarna av den Högre Disciplinen och dess konstarter? Bara den som förlorat förmågan att tänka tvingas röra på dödköttet som en patetisk imitation av verklig styrka.

Le Corbusier - vad gör en mästerlig arkitekt och en god fascist?

Le Corbusier: Se så dryg jag är.
[Ett inlägg som blev liggande några veckor...]

Sjutton av den berömda arkitekten Le Corbusiers byggnader upphöjs i ett svep till världsarv (SvD 1) och frågan om människans rasism och fascistiska böjelser (SvD 2) flyttas återigen längst in i arkivskåpet.

Den högerextremistiske fransmannens horoskop är intressant eftersom det är enkelt att se de sämre sidorna hos några av dess dominanta zodiaktecken i hans fascistoida dragning till volym och styrkeuppvisningar, samtidigt som det är planeternas placering i husen som bekräftar en artistisk talang.

Under några år av stickprov på "främlingsfientlighet" växte en bild fram som tycktes rätt omistlig även om den låg under nivån för det okänsliga träskallar (räknenissar) kräver. Det ÄR den sublunära halvan - Jord och Vatten - som retar sig på människors yttre eller deras kultur (etnicitet).

Jord är själva kroppen och Vatten dess känslomässiga sentiment. Via Jord-tecknet Stenbocken och tidens herre Saturnus kommer tanken på varaktiga ting och motsatta Kräftan står för etniska enklaver. Tillsammans bildar just den här Jord/Vatten-axeln vad jag kallat en samhällets strebertyp (applåderad av den härskande överheten eftersom deras makt bygger på att småfolket slåss inbördes om vem som ska få klättra nästa steg. 

Le Corbusiers idealstad: "Människorna är in­delade hierarkiskt, och de olika social­grupperna är strängt åtskilda. De fattiga placeras utanför staden." (Länk 2). Saturnus och hackordningen, var det.

Men genom strebermotivet kapas stockning på alla sociala nivåer, personlig och materiell förstörelse och överheten sitter säkert eftersom de få som når hela vägen nu är rövslickare och systemälskare av Guds nåde. Etablissemanget består av de sämsta ur en befolkning, en kombination av talang (omistlig) i kombination med en låg och egoistisk utblick.

Av någon anledning har jag aldrig lyckats leda i bevis (på det sätt som tillfredsställer räknenissen och statistikern) att detta är rasismens egen axel, men har jag uttryckt misstankar att de med axeln ser till att inte röja sig eftersom karriärklättringen kräver åtskilligt av politisk korrekthet. Det enda zodiaktecknet som signifikant stack ut bland xenofober och rasister var Jungfrun, och då via den ljusmottagande och reflekterande Månen (sinnelaget).

Är det möjligen så att Le Corbusiers Sol i Jungfrun förklarar hans högerextremism inte mindre än konstnärliga kreativitet? Solen i sitt eget "naturliga" 5e hus är en oklanderlig placering för kreativa naturer och även om Jord-elementet är det mest väsensskilda från ren ELD (Solen/5e) som tänkas kan, är de strödda glödande kol som återstår av det som började som gudomlig Vision (att skapa genom att se/visualisera) så typiskt en människa som arbetar med fysiska material eller uppför byggnader av solid betong!Det skadar förstås inte att arkitekten dessutom har sinnelaget/Månen i det basala stoffets eget tecken Oxen - det stoff som teknokraten Jungfrun i nästa steg räknar på och hugger till utifrån överherren och mästerbyggaren Stenbockesn planritning. 

"Hans vetenskapligt grundade estetik utgår dels från den tyske filosofen Gustav Fechner som lade grunden till en empirisk estetisk..." (Länk 2) - de här orden säger allt om teknokraten Jungfrun och i allmänhet de oseende Jord-elementets fascistoida krav på "empiri" och inget annat (sinnesdata från den materiella världen). Humanisternas ordförande Sturmark är med sin djupa inkompatibilitet mellan en potentiellt andligt seende Sol i Lejonet och en analyserande Måne i Jungfrun det perfekta exemplet på hur Solen (andesjälen) finner sig utestängd från sin egen kroppsboning och nu bara kan belysa dess fysiska yta ("sinnesdata") istället för att verka inifrån det kroppsliga (Jord) - i så måtto nu anden alls kan verka under det materiellas förtrollning (mycket tveksamt).

Faktiskt, den både Oxen och Jungfrun överordnade mästerbyggaren Saturnus saknas naturligtvis inte heller i arkitektens horoskop, konstigt hade det varit! Placerad i Kräftan ser formplaneten svag ut men den befinner sig i ett typiskt "räknenisse-hus", det femte intellektshuset och den är kombinerad med äregiriga Rahu. 

Den första av SvD-länkarna avslöjar vad vi har här: en låg och degenererad intellektualitet med populism (Kräftan = Månen = folkligt sentiment) av det dåliga slaget. Saturnus har en tendens att förgrova allt, även som "verksam välgörare" - se bara arkitektens skapelser! Beroende på smak och tycke kanske en del menar att Saturnus tuggar i sig alla utbroderingar och representerar det "klassiska" och "stilrena" som blir kvar när allt utom själva skelettet skrapats bort.

Le Corbusier var en skicklig streber som jobbade hårt på att göra ett varumärke av sig själv och inte bara Mars-Lejonet antyder en primitiv och ond begärelse till det monumentala (Lejonet = allt som är stort och imponerande) utan naturligtvis också den fascistoida dragningen till "dugliga och starka män" och därmed det nymoderata föraktet för alla som inte fungerar väl i den nymoderata / fascistiska samhällsmodellen (och det är många, fast de flesta är så fega att de biter ihop, tiger och lider och försöker intala sig att en ny köksrenovering är vad livet handlar om).

Byggnader sorterar under 4e huset, vilket är rätt logiskt med tanke på att det tecknar hemmet och det privata. Men i det här fallet gäller bara 4e i bemärkelsen materiella tillgångar (huskroppen som sådan, bilen - detta är också ett hus, en rullande bilkupé). Det 10e huset för yttre prestige spelar oundvikligen in hos den som bygger saker som ska se monumentala ut inför andras ögon, så här sammanfaller Le Corbusiers intresse för arkitektur och att bygga myten om sig själv. I termer av 4e kunde inte husägaren Solen stå mer lyckligt än i tursamma och kreativa 5e. 

Vad gäller den yttre statusen ägs 10e av husbonden Saturnus närhelst lantbrukaren Oxen (tecknet som identifierar sig med den döda materien) stiger i öster. (Som bekant var Centern långt innan den korrupta Annie Lööfs tid ett rasistiskt parti, vilket naturligtvis sammanhänger med sagda symbolik: Om Oxen/identifikation med landet blir till "ägandet av land" krymper den mäktiga Vattumannen i 10e till en trångsynt nationalism som sätter upp skyltar om "Överträdelse" runt sina ägor och hägnar in dem. 

Kombinationen Oxe och Vattuman kan vara ingredienser i det perfekta receptet för en ond nationalism, särskilt om man som Le Corbusier har Saturnus i en populistisk och feg Kräfta som är snar att stänga dörrarna och vägra bekanta sig närmare med det man upplever som artfrämmande. 

Den franska rasisten har som synes en Kräfta som inte bara är naturligt revirtänkande utan vars härskare Månen via Oxen också prompt ska synliggöra det genom att bebygga eller materialisera sin jordplätt. Sett ur det här perspektivet är Le Corbusier samma spritt språngande galning som vilken diktator som helst som reser monument till sin egen ära i varje land han erövrar!

*****

Vid den här punkten upptäckte jag att etiketten "Le Corbusier" redan fanns och en text så nylig som juli 2015: Med steget in i Stockholms stadshus föds skitstöveln? Jag brukar spola huvudet rent från obetydliga horoskop för att inte släpa runt på alltför mycket mörker!

I skenet av uppgiften om hans fascistiska sida blir kungavärdighetens stjärna Regulus av extra stort intresse. Hinduisk tradition mäter en människas inre lycka och känslodjupet via 4e huset och här skulle man kunna tänka sig att Regulus tecknar ära för de inre arkitektoniska rum Le Corbusier ritade. Man att Regulus går igång på den här himmelen är tack vare kopplingen till Mars (en hårdför typ) och för Ox-ascendenten, som inte ens får sin egen Venus med sig som en planetär välgörare medan energiska Mars åtminstone klassas som "verksamt neutral" framtonar den gamla tanken om att för vissa är "arbete bästa medicin". Venus "ondska" för Oxen ligger just i dess identifikation med dödköttet - det som försvagar själen. 

Att sedan moderata arbetslinjens arkitekt Littorin - Oxe från början till slut - bara var en djävul och en korkad sådan som tvingade t.o.m. cancersjuka ut att söka arbete, beror på att tecknet som sådan också tillhör räknenissetypen som använder en våldsamt förenklad kartritning för sitt samhällsbygge. Arbete är bara bästa medicinen för dem som är lika primitiva som Littorin själv, folk som aldrig skulle öppna en bok eller orka problematisera som nästföljande Tvillingarna - den självständiga tankeförmågans tecken - gör. Oxens recept innebär tvärtom döden för de många zodiaktecken som representerar mer avancerade livsprogram än att gå och släpa en plog på åkern! 

Det är därför det är så viktigt för ett folk att sortera bort politiker från namnlistorna som man ser kommer att skapa ett dåligt samhälle för alla därför att de själva är underutvecklade. Det lustiga är att främlingsfientligheten ofta tycks komma just från dessa underutvecklade arter själva, som om de någonstans i sina själar var medvetna om en skam som de strax stänger dörren om genom att håna andra folkgrupper. 

Vi är tillbaka på skolgården nu och de omogna barnens ofta naturliga ondska. Minns att Merkurius kickar in vid 5 enligt astrologisk tradition medan svenska barn i allmänhet börjar skolan vid 7. Detta motsvarar det 3e "onda" intellektshuset (Merkurius dess naturliga härskare). Men huset är också ett "förbättringens hus" så att barnet bortom Oxens orala och primitiva stadium då den lär sig (falskt) att den "äger" en kropp (bortom spädbarnets sanslösa identifikation med den berusande biokemin - Vattenelementet). Skolan är till för att korrigera de barn som eventuellt fötts med en skadad Merkurius eller en skadad ägare till 3e huset, så att deras naturliga amoral eller t.o.m. omoral bringas i samklang med samhällets moraliska värderingar. 

Det är värt att notera att dessa värderingar i sig inte behöver överensstämma med den gudomliga morallagen - Sverige är ett typiskt exempel på ett sekulärt land som behållit vissa delar av en äldre och mer korrekt morallära och sedan i takt med olika lobbygruppers framstötar allt mer korrumperat medborgarnas världsbild. Så Europa har inte längre dödsstraff och det gör dem mer avancerade? Tvärtom! Det slopade dödsstraffet avslöjar den värsta syndaren som nu överkompenserar åt andra hållet, precis som folk som slutar röka och blir ett elände för andra som ännu röker och inte orkar med den nyfrälsta evangelisten! 

Om Erdogan och Turkiet återinför dödsstraffet för att statuera exempel med de i lönndom USA-stödda kuppmakarna, är detta tvärtom ett exempel på ett mer balanserat statsskick än det svenska, vars fega smyganslutning till Nato gör oss medskyldiga med världens värsta aggressor! Ja, här når diskussionen om fascistmentaliteten full cirkel i den svenska fähundens dyrkan av det stora och starka USA!

torsdag 25 augusti 2016

Månens instinkter och resursernas Oxen

Med Månen i femte graden av Oxen vid midnatt publicerar Aftonbladet på torsdagen två politiska ledarkrönikor som båda handlar om högerns korrupta hantering av ekonomiska medel - båda i all sin enkelhet sylvassa och viktiga. 

Anders Lindberg, som jag ibland tycker låter som en populist, visar här tydliga konturer när han riktar sig mot det tydligaste och mest konkreta av alla ting: finanser via skatterna, och Ingvar Persson trycker till moderatledaren Anna Kinberg Batra får hennes hycklande pladder om bidragsberoendet. 

Båda politiska kommentar av bästa kvalitet. Stilistiskt är det intressant att se hur Lindberg smyger som katten kring het gröt, mån om att inte antagonisera sosseriet utan snarast vädjar till finansminister Andersson att vakna upp och våga något. Resten av världen diskuterar The Inequality - svenskarna vänder generat bort blicken från sin egen genomkorrupta utveckling som nation.


onsdag 24 augusti 2016

Instabila Hillary- rovkapitalisternas köpta verktyg

Nyheten om nya komprometterande mejl där Hillary Clintons bidragsgivare efterfrågar gentjänster för att göra henne till Makthavare kom igår, men jag såg den först idag. (Här en länk som leder vidare till alla 725 sidorna, publicerad i USA den 23 augusti.)

Apropå den intressanta YOGA (förening av planetära faktorer) som jag formulerade nyligen, utlöser nyheten frågan om hur petig man ska vara. Clinton-nyheten kommer rent tekniskt EFTER att yogan redan passerat sin klimaktiska exaktitud (den 22a). Men inte kan väl någon missa att detta är en rent episk illustration av fenomenet jag begrundat i inlägg taggade "Regulus Solen och Saturnus"!

Som de gamla kineserna sade, apropå deras tafatta studier i astronomi (babylonierna som "uppfann" astrologin var mer försigkomna), "tre dagar före, tre dagar efter" som en särskilt verksam tid. Det kryptiska talesättet (nämnt bl.a. i furstespegeln I-Chings 57e kapitel) skulle kunna jämföras med astrologins tal om hur Solen tar över när en planet blir "bränd" dvs. blir osynlig för blotta ögat till följd av Solens överlägset starkare ljus. 

Detta omen omsattes så till det metafysiska påståendet att själens uppgående i sin högre andliga aspekt inträffar under nymånen då Sol och Måne gestaltar ett hieros gamos, ett sakralt knull om man så vill... I den andefattiga och enbart praktiska formen av astrologi har nymånen kommit att beskriva den perfekta tiden att starta ett nytt projekt. 

Den västerländske hinduiska astrologen James Braha menade att ett längre studie av hundratals kartor avslöjat för honom att en Måne utan "ljus" generellt tycks ha svårare att nå kändisskap och allmän framgång, och detta rimmar naturligtvis med en helt ljusbefriad Måne är tiden för "projektstart" - att inkassera det mogna projektets vinster ligger helt enkelt inte i stjärnorna när saker just rullas igång.

Solen anses bränna Månen när den senare kommer närmare än 72 grader och lika mycket på andra sidan, innan den snabba Månen återigen blir synlig i egen rätt som en belyst månskärva. Månens dagliga rörelse genom zodiaken är 12-15 grader och kinesernas krypticism om "tre dagar före och tre dagar efter" innebär därför ett något snävare tidsfönster än det traditionella hinduiska inom vilket månen anses vara förmörkad. (Rent tekniskt används ordet "bränd" eller engelska combust enbart om planeternas förhållande till Solen, inte om Månens.)

Till skillnad från den här obskyra bloggaren vars Månen i Tvillingarna redan passerat den ljusstarka oppositionen med hans Sol i Vågen och nu dagligen tappar i ljusstyrka, föddes Hillary Clinton också som en Sol-Våg men intressant nog med en Månen i Vattumannen - också hon LUFT på både den sublunära och supralunära nivån. Men här närmar sig istället Månen en fullmåne vilket exakt är James Brahas idé om en ljusstark Måne som därför fångas upp av det enkla folkliga medvetandet (Månen) och gör henne till en potentiellt framgångsrik publik figur. 

Månens rykte om obeständighet (opålitlighet) verkar dock grundmurad och det räcker med att se VAR Månens disponent Saturnus befinner sig för att förstå varför. Saturnus har trampat ner sig och sjunkit i Vatten-tecknet Kräftan, vilket ÄR Månens hemmatecken. 

Den ömsesidiga reception som här resulterar mellan Månen och Saturnus är exakt den problematiska "dissociation" mellan lunära känslor och torrt saturniskt förnuft (kylig strategi) som bloggen ibland pekat ut hos verkliga lögnhalsar. Luft och Vatten representerar skilda världar, Luft den "Rationella Själen" (principfasthet) och Vatten näringslivets principlösa instinkt att överleva (till varje pris) och helst också berika sig allt mer på den korta resan som varelse i Tiden. (Luft / principerna existerar bortom Tiden och tillhör en annan existensform helt och hållet.)

Illusionister/trollkarlar kan å andra sidan ha stor nytta av en "dissociationssignatur" då detta tecknar en manipulatör som förvrider publikens ögon att tro på allt de ser och hör. I vissa yrken är Lögnanden själva verktyget!


Även om Hillary Clinton tycks slira även i frågan om sin födelsetid (se AstroDatabank) matchas dessa funderingar perfekt av horoskopet om man antar åttasnåret med Månen i slutet av Vattumannen. Eftersom detta är en soluppgång i Vågen detta tecken är känd för att försöka vara vän med alla, blir det extra kritiskt att hitta den "fallna" Mars i Kräftan i tionde makthuset (med maktorienterade Saturnus). Mars attackerar nu från emotionella och irrationella Vattenelementet Clintons själva Sol och intellektsplanet Merkurius i 1a huset vilket ger henne en minst sagt tvivelaktigt trovärdighet som offentlig 10e husperson! Möjligen kan några mentalt debila kvinnor tro på hennes feministiska utspel.

Det finns med andra ord skäl att tro på tiden 8.00 på morgonen, horoskopet tecknar exakt hennes upplevda falskhet som utifrån makthavarnas 10e hus kommer som ett knivhugg i ryggen på hennes person (1a huset). Är då Hillary själv helt oskyldig till vad den världsligt starka men ändå så klena Mars gör i maktens tionde zon? Nej. den officiella Hillary är också hon själv, så att störningarna mellan 10e och 1a bildar en höggradigt instabil människa, där den irrationella Vatten-själen grovt destabiliserar alla försök att framträda som en feministisk jämlikhetsförespråkare (vilket Vågen typiskt är). Kvinnan är falsk som vatten!

Apropå en Mars som hugger Solen i ryggen via 90-gradersvinkeln, se också det föregående inlägget om den politiskt avrättade Håkan Juholt och möjligheten av en sådan aspekt i hans horoskop.

Givet osäkerheten om hur snäv man ska vara i astrologisk tolkning - det finns ju en möjlighet att man framstår som en obegåvad paragrafryttare om man inte har flexibilitet - skulle jag vilja föreslå att Hillary Clintons hemliga mejlväxling - en skandal som fick ny fart i dagarna, gör henne till bloggens bästa exempel på en SKRIANDE BRIST PÅ KUNGAVÄRDIGHET just därför att hon är det inbilska etablissemangets förhoppning i presidentvalet. 

Nu får de besuttna och i egna ögon "bra folket" med egna ögon se vilken skitstövelsmentalitet de representerar i sitt dagliga värv - som alltid bara handlar om att säkra sina egna fördelar och hålla merparten av världen i fattigdom - en rejäl nyordning skulle nämligen kosta dem ALLT! Världen kommer aldrig att bli ett dugg bättre genom feg och pk socialliberalism. Ett genomgripande paradigmskifte och kriminalisering av vinstmentaliteten är vad som krävs för att människosläktet ska få upp blicken för de sanna värden som själen tog med sig till jorden, bara för att snart bli hjärntvättad av Ondskans Imperium (till vilket senast den förre svenske statsministern anslutit sig genom att jobba för Bank of USA).

Sekulär algerier försvarar de sinas rätt till traditionell baddräkt
Franskfödde algeriern Rachid Nekkaz har en inställning - och ett horoskop - för det alltmer fascistoida Frankrike att lära sig något av (DN).

Tiderna är så bråda att jag lämnar kartan utan kommentar. 

Vill bara peka på att Solen med Jupiter i Skytten är en ljuvlig indikation om fritt sinne och allmän välvilja, särskilt när den backas av av det reflektiva sinnet (Månen) i Vågen, tecknet för genuin humanism och ett ett juste tecken.

(De allt mindre svenskarna stavar "sjyst" och missar ordets släktskap med Justitia - jfr. Saturnus upphöjelse i Venus-tecknet Vågen.)


Ynkedomen igen: sossarna klippte bort Juholt från sin tidslinje!Eftersom jag av princip avstår att t.o.m. gratisläsa Bonniers Expressen på nätet, var det först genom en ledare i SvD jag upptäckte den skandalösa nyheten på en blogg om hur Partiet raderat talen med sin kortlivade ordförande Juholt från YouTubes tidslinje. De har därmed gjort som de otäcka makthavare i det gamla Egypten, som likt uppblåsta barn markerade SIN tid genom att låta skymfa och förstöra statyerna på äldre ledare. 
Se även en underhållande elevdiskussion om varför så många egyptiska statyer har kapade näsor (f.ö. ett straff mot kriminella i det gamla Kina, ett sätt att permanent göra dem till ortens skamfläck för resten av livet). Roligaste kommentaren, fast helt off-topic: "Well hell, cut them some slack, Michael Jackson's nosejob only lasted a few years, the Egyptians lasted at least a few centuries."

Jag säger inte att den högervridne ynkryggen Löfven själv beordrade detta avlägsnande av den mer kraftfulla och uttryckligt socialistiska föregångaren - det är nog mer en kollektiv röta i själva den högervridna partiledningen som resulterar i en sådan här pinsamhet inför öppen ridå. När makthungriga personer famlar i mörkret ser de inte hur deras nidingsdåd ser ut ur friska människors perspektiv. Jag är övertygad om att närighetens minister Damberg faktiskt tror han hanterat brunkolsaffären på bästa sätt.

Vem som gav ordern och vem som utförde partiets självstympning på YouTube är egalt, vad vi ser är i själva verket ytterligare ett exempel - nu i formen av ett politiskt parti - på den EXEMPELLÖSA BRIST PÅ KONUNGSLIG VÄRDIGHET OCH LEDARFÖRMÅGA jag förutspådde cirka den 21-22 augusti, då Solen och kungastjärnan Regulus nådde maximal exponering för den dödande alternativt obstruktiva Saturnus. Bloggen IOtakt publicerar nämligen sin upptäckte om högersosseriets historierevisionism just den 22 augusti (klockan åtta på morgonen). 

Jag har gjort en särskild etikett för de här händelserna, som nu blivit några stycken: "Regulus Solen och Saturnus" (undantaget närmast föregående inlägg som var en spaning 500 år bakåt i tiden för att hitta fler tillfällen då denna indikation på karaktärslöshet tidigare visat sig).

*****

På tal om Juholt ser jag nu hur hans födelsedag SOM SÅDAN är lika mycket ett gungfly som hans stormiga period som partiledare var! I det horoskop jag kommenterade för flera år sedan utgick jag från att psyket/Månen lämnat Fiskarna för den mer stridbara Väduren, vilket sker mellan åtta och nio denna morgon. Men sanningen är att även viljan/intelligensens Sol befinner sig i ett övergångsläge detta dygn och mellan 17-18 överger den ledarskapets Lejon och verkar mot bakgrund av Jungfruns idé. 

På många sätt känns Solen i Jungfrun bättre eftersom Juholt hade varit journalist (Merkurius) så att han då får en Mars i merkuriska Tvillingarna i attack mot en Sol i merkuriska Jungfrun - exakt den vassa tunga jag också noterat i samband med andra giftiga journalister. För att inte tala om vilka KNIVHUGG I RYGGEN Mars attack bakom Solens rygg symboliserar! 

Jag har gradvis börjat inse att Mars i det här förhållandet kan indikera en perfekt god människan men som drabbas av Olyckan. Denna drabbar naturligtvis inte någon oskyldig, så att födas med Solen attackerad av Mars indikerar förstås gamla synder från tidigare liv (eller skapade tidigare i detta). De kommer nu tillbaka som olustiga attacker bakifrån (en position i zodiaken Solen redan har lämnat sedan ett kvartal). 

En grafisk illustration av detta är 12e huset som så att säga befinner sig just bakom ryggen på det jag-medvetna 1a huset (det faktum att zodiaken roterar medsols genom husen varje dygn kan förvirra, det är flera lager av symboliska riktningar inbäddade i horoskopet, men här avses planeternas vandring genom tecknen, motsols i horoskopet).

Men vad om det rytande Lejonets mörka passion då? Tyckte inte bloggen för några år sedan att Lejonet var ett passande soltecken på Juholt? Jo, men om vi antar en sen födelse finns mycket en lätt, hetlevrad och nästan alltför snabb REAKTIVITET kvar i naturen eftersom Månen i Väduren disponeras från den vassa Mars i intellektuell Luft. Denna antydan till styrka skulle kunna uppfattas som "Lejonet". Vad som händer med vårt hypotetiska kvällsfödelse är bara att Solen inte längre resonerar mot ledarskapets arketyp utan mot Olyckans (Jungfruns)! 

Och dessutom räcker det med en födelse efter nio på morgonen för att Månen ska lägga sitt strå till stacken så att ett storkors i PASSIONENS KVALITET formas! Här är ett överskott av hetta som gör att förlusten av en Lejon-Sol knappast spelar så stor roll... 
En annan sak jag ser först nu är hur Juholts Måne förvisso med barnslig förtjusning drömmer drömmen om makt: Saturnus/makthavaren i tionde huset. Men så illa Saturnus står kombinerad med den halshuggna halvan (Draksvansen) av den odödlighetstörstande demonen från den indiska myten! Har man någonsin sett en tydligare illustration av "the fall guy" - snubben som offras därför att andra makthavare - landets rika storföretagare - från bakom ridåerna markerar med en svepande rörelse över sin hals! Den här halshuggna Saturnus är så talande för det drev Rovkapitalismen inbäddad inom högersosseriet piskade upp via Aftonbladet (och de andra tidningarna hängde villigt på), att man nästan måste anta en kroppslig födelsetid för Håkan Juholt som låter Saturnus förbli i något av hörnhusen. 

Denna destruktiva ödesindikation i samband med makt eller etablissemanget (Saturnus) slog omedelbart till så fort Juholt i offentliga tal (nu raderade) visade att han var bl.a. vårdvinstmotståndare (och vi vet hur de äckligaste av socialdemokraterna tror på rätten att profitera på andra människors sjukdom). En sådan kraftfull reaktion från Reaktionärerna antyder nästan en HÖRNPLACERAD Saturnus, i 1a, 4e, 7e eller 10e huset. Bloggaren har själv en hörnplacerad Saturnus (7e) och hann bara häckla dåvarande statsminister Reinfeldt två gånger på bloggen innan ett samtal från Rosenbad (får man förmoda) resulterade i att bloggen svartlistades hos Dagens Nyheter (på den tiden villig att visa svenska folkets arbete med sina bloggar som en länklista invid nyheterna - jämför detta med den ärthjärnelilla värld FÖRETAGEN idag stänger in sina offer i genom små lådor - "appar" - som innehåller bara en isolerad funktion. 

IT-fascisterna söker på sina arbetsgivares order med berått mod göra befolkningen till idioter genom att på detta sätt reducera människorna till en så stor mängd enskilda tanke- och beteendemönster som deras smartphone nu kan rymma. Snart kommer en människa från det förgångna inte längre att kunna kommunicera med sina barnbarns barn eftersom de degenererat så fullständigt i intellekten. Ofria schablonmänniskor som desperat bygger sitt varumärke genom fitness-träning och what have you för att motsvara den sadistiska marknadens diaboliska strategi, att vända människa mot människa. En våldsamt rik och extremt liten elit radiostyr redan idag massorna mer än vid någon annan tidpunkt i historien genom den förrädiska morot för åsnan som smartfånen visade sig vara. När det därför inte längre finns något hopp om folkets uppvaknande återstår bara för Naturen själv att göra slut på den rika procenten. Kan Moder Natur ha börjat rikta sina blickar mot västvärlden tidigt i morse genom utplånandet av en halv stad i Italien? Romarrikets grymhet var en gång sådan att det landet säkerligen inte betalat av sin karmiska skuld till övriga världen ännu. Imperialismens brott måste sonas med avbetalning. Synske amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) bad framtiden hålla ett vaksamt öga på HELA MEDELHAVSOMRÅDET! Han talade om större saker än naturkatastrofer, och ordet för det är kataklysmer.
Jag avstår kommentera det faktum att Sideriska så sent som igår drömde sig tillbaka till Italien och uttryckte våldsam kritik mot det gamla rovkapitalistiska Europa - och det sedan smäller till i Italien på detta sätt mindre än ett dygn senare. Hade det varit i inlägget nämnda Venedig som drabbats hade det varit rent kusligt, men jordbävningsdrabbade Amatrice är ingen kuststad.

Det är möjligt att det är dit någon särskilt syndig generation av f.d. Venedigbor nu har reinkarnerat dit, så att det är dessa själars närvaro som lokalt har destabilserat Moder Jord... Missa inte heller att det rycks ha varit norrsken över HELA Sverige i natt... Ser vi en intelligent Moder Jord planera och agera i dessa ting? Och kan en del människor likt djuren känna händelser komma från framtiden och omedvetet rikta sin uppmärksamhet i viss riktning? Jag gör inte som de svenska Humanisterna och kategoriskt sluter mig inför möjligheten att Intelligensen faktiskt kom före materien och att allt materien gör är att söka avbilda det som först utspelar sig i Intelligensens värld. Strikt Yin & Yang-filosofi från det antika Kina! Dårar söker göra Yin och Yang till jämlikar, men det var aldrig fråga annat än att Himmelen dirigerar och Moder Jord gestaltar instruktionerna i "3D", dvs. den verklighet som den sinnesbundna trälen begränsas till, den obsoleta människotyp IT-fascisterna försöker permanenta genom app-helvetet.


tisdag 23 augusti 2016

Antikrist och Europas giriga handelsmän genom tiderna
I föregående inlägg fladdrade en ren ingivelse förbi som en eftertanke när jag slängde in en liten bildtext under horoskopet. Men den är faktiskt värd att kommenteras ytterligare. När Solen glider samman med kungastjärnan Regulus i Lejonets tecken är det inte svårt att se den uråldriga tanken om en kunglighet med gudomlig sanktion, "av Guds nåde". 

Nu ska gudarna veta att det funnits många ovärdiga och dekadenta kungar genom historien men det är som USA säger om sina presidenter, det är inte den skröpliga människan, det är Ämbetet. Eller mer korrekt, den GUDOMLIGA IDÉN om att det himmelska kan manifesteras till och med i de döda själarnas värld nere på Jorden och inspirera människorna att låta sig genomlysas mer så att materialismen och "lönsamhetstänkandet" släpper greppet om deras själar.

Inte för inte är därför Lejonet och Stenbocken värsta fiender i zodiaken. Den ena livgivande och generös och den andra en slavdrivande och fordrande perfektionist. När mänskligheten får sina prioriteringar rätt kommer slavdrivarna (jag talar förstås om arbetsgivare här) att försvinna från jordens yta eftersom mänskligheten vid denna tid har teknologin som frigjort dem från arbete och nu kollektivt via sitt centrala vägledande råd förmår sysselsätta sig själva på ett sätt som upplevs som Lejonet barnalika lek.

Det är därför inte svårt att förstå störningen på himlen just ju, då Solen ställde sig i rät linje med kungavärdiga Regulus men fick mothugg av Saturnus i nej-sägaren Skorpionen. Affirmation ställdes akut mot Negation några dygn när Solen var som närmast Regulus. Visserligen har Djävulen en egen plats i den antika zodiaken - han eller någon demon lite lägre ner i hierarkin - associerades med den onda stjärnan Algol. 

Men om vi väljer en mer mogen astrologi, som förmår urskilja GESTALTER genom aggregationen av många små celler (atomisk data), då har vi sannerligen berättelsen om Antikrist när den Stora Illgöraren (Saturnus) kopplar ett grepp av magnitud mot Solen/Regulus. Saturnus i Skorpionen missfärgar här Solen/Regulus med Syndaren och Korrumperaren så att Solens "kungliga" lyskraft kommer att beskriva sin egen motsats. Således: Anti-Kristus.

Den skickliga brittiska 1900-talsastrologen Charles Carter skrev i någon bok att han ofta noterat transiter kicka in en grad före exaktitud och bloggen har kallat det här för triggeravståndet. Samtidigt var Carters åsikt just bara en åsikt baserad på upprepade intryck och jag provar att genomsöka drygt 9000 kartor med Solen i femte och sjätte graden för att täcka in båda ståndpunkterna. Men när tilläggskriteriet var rådande passage av båda de naturliga illgörarna Mars och Saturnus genom Skorpionen, har inte en enda celebritet eller ökänd person fötts under den komplexa signaturen. Samtidigt är dessa 9000 samlade kartor rejält koncentrerade till vår egen tid, vilket förklarar den saken.

En sökning bakåt i tiden då? När såg himlen senast lika demonisk ut som vid det den just passerade tidsfönstret 21.08.2016 - 22.08.2016?

Programmet ZET tog en evighet på sig för att bara klara ett århundrade om det ställdes in att räkna på hela solsystemet fyra gånger per dygn och kriteriet sa.sco & ma.sco & so.leo[5-6].

Jag begränsade mig därför till de senaste 500 åren och kollade först förekomsten f.o.m. den 1 januari 1500 av både Saturnus och Mars i Skorpionen en gång per dygn (Mars för sig mindre än en grad per dygn). Utifrån de åtskilliga träffarna raderade jag alla perioder som uppenbarligen inte hade Solen i Lejonet.

Den sideriska zodiaken skruvar sig oupphörligt, så år 1500 låg Solen i Lejonets sista tredjedel vid det datum den 2016 stod på rät linje med Regulus. Hur som helst. En lucka i tiden för en "Antikrist" öppnas dock lite då och då, om man ser långsiktigt. Förutom häromdagen har följande tre portaler öppnats under de senaste drygt 500 åren:


Search for...:
sa.sco & ma.sco & so.leo[5-6]

Realization intervals (begin - end):
 6.08.1574 12:00 (GMT) -  7.08.1574 12:00 (GMT)
19.08.1779  1:00 (GMT) - 20.08.1779  1:00 (GMT)
20.08.1811  5:00 (GMT) - 21.08.1811  5:00 (GMT)


Här kan man fundera över själavandringen och själens långa minne. Visste något i mig vad som skulle dyka upp i slutändan av den här spaningen? 

För hör här. Medan Wikipedia inte har något för den hämmade kungavärdighetens signatur 1811, och ännu en patetisk svensk materialist (kemisten och jönsen Berzelius) dyker upp 1779 (ett årtionde innan den av Djävulen ingivna franska revolutionen och dess materialistiska paradigm), så ger tidfönstret 1574 en remarkabel träff.

Jag läser f.n. den träiga historieboken The Silk Roads (sånt här läser man normalt runt tjugo och inte efter femtio) som dock är intressant eftersom den väljer den blomstrande och högkulturella Mellanöstern som utgångspunkt och detta i vad som för européerna var deras barbariska "mörka medeltid". (Se även: Slaver som blev slavar.) Boken, som är skriven av hängivne kartälskaren Peter Frankopan vid Oxfords universitet, ger en välgörande perspektivförskjutning som påminner om hur uppblåst och arrogant västerlandet blivit på bara några århundraden.

I ett tre år gammalt inlägg (Den långa och vindlande vägen) anade jag intuitivt att drottning Elisabets hovastrolog och tillika kartograf John Dee blev ett faderssubstitut för den unge och vid tolv faderlösa ädlingen Edward de Vere (senare anonym författare till "Shake-Speares" pjäser och några få publicerade poem). 

Edward de Vere tycks som så många andra efter Columbus upptäckt av Amerika ha ägt ett skepp och drömt drömmar om att öppna lukrativa nya handelsvägar. Det kan förklara varför han tog sig ner till den exempellöst framgångsrika handelsstaden Venedig på sin spektakulärt dyra årslånga Italienresa (vars intryck räckte till för en livstid av "Shake-Speare"-pjäser av vilka en abnorm mängd utspelar sig i Italien och dessutom på orter man vet att greven besökt under sin långa vistelse).

Bloggaren drömmer 2003 om sig själv som
ägare till ett bulligt skepp som visar sig gå
under beteckningen Caravelle eller Carrack.
Den mindre karavellen användes av
Columbus vid upptäckten av AmerikaOm grevens skepp verkar jag ha drömt runt 2003, två år innan den verkliga "Oxford-drömmen" kickade igång mitt intresse för renässans-England. Skälet till denna misstanke är att det var samma kvinnliga bekantskap i detta liv som figurerade i min nattdröm om det "bulliga skeppet" och som sedan genom sitt agerande utlöste och direkt figurerade följande natts dröm i vilken en ung upplaga av greven av Oxford skrider fram genom överklassvaruhuset NK i Stockholm (fett sammanflätande av århundraden där!). I drömmen skäller han ut den mäktiga äldre kvinnan efter noter för att ha hon ekiperat honom med fel färg. "Alla vet väl att min färg är smaragdens", gastade den bortskämde unga adelsmannen som efter faderns död nu adopterats av Kronan. 

Drottningen av England var i princip hans styvmoder - innan hon lockade honom i säng och de skapade bastarden greven av Southampton som "Shake-Speare" ger äktenskapsanvisningar till i den kodade Sonetterna - en text som i själva verket är den åldrande greven av Oxfords hemliga "monument" till eftervärlden om vad som egentligen utspelade sig i Elisabets tid. Det FANNS en Tudor-ättling men Elisabet vägrade medge att hon alls inte varit någon "jungfrudrottning" utan skandalöst haft sex med sitt fosterbarn).

Med undantag av drömmen om Caracken (svenskt namn?) (drömmens båtskrov var betydligt bulligare än den karavell som visas på Wikipedia) har historien återberättats flera gånger på bloggen, men nu kommer vi fram till tidsfönstret den 6-7 augusti 1574, en portal för en potentiell Antikrist eller en seriöst kungaovärdig natur enligt bloggarens sätt att härleda ett omens innebörd ur samtida skeenden och testa hypotesen mot tidigare tillfällen. 

(Att kemisten Berzelius är så nära satanism man kan komma i sitt intresse, vet den som läst den här  bloggen noggrant. Den som gräver i dödens element kommer av dessa kunskaper inte att skörda liv utan bara mer död, fast på nya sätt.)

Vad jag nu hittade för tidiga augusti 1574 var inget mindre än dagen då sonen till drottning Elisabets favorit föddes, en yngre bror till greven av Oxfords "lekfarbror". Oxford som liten pojke var lika besatt i riddare och tornerspel som undertecknad och den åldrade greven av Warwick tycks ha fattat ett tycke för den energiska unga pojken och de namns i samtida dokument just i samband med ett ståtligt riddarspel (som Oxford vann). I ett tidigare inlägg tyckte jag mig ha identifierat samme man som en f.d. arbetskollega även om jag var den äldre i detta liv.

Den kranke åldringens yngre bror, Robert Dudley, förste greven av Leicster, ger således upphov till avkomma den 7 augusti, och trots att jag läst ett par Oxford-biografier de senaste åtta åren och där han säkerligen nämnts flera gånger om så slår det mig först nu - i Wikipedia-uppslaget på 1574 - att detta är samma år Oxford förbereder sin resa till Italien. Han lämnar England i februari 1575 (Beauclerk - Shakespeare's Lost Kingdom, s. 130) och tar Venedig som en bas för sina utflykter. 

Oxford valde enligt min tidigare intuition Venedig i syfte att inhandla kartor i vad jag i läsningen av The Silk Roads nu inser var Västeuropas främsta handelscentrum sedan flera hundra år. (I kartinförskaffandet låg kopplingen till fadersförebilden och kartografen John Dee, men jag tänkte inte på att utforskandet av sjövägarna låg i tiden och att detta stämmer med min dröm om Oxford som ägare till en karavell.)

Robert Dudley junior visar sig enligt Wikipedia ha varit en upptäcktsresande och kartograf som sedermera lämnar England och dör i Italien. Som hand i handske med kontexten. Dudley junior gjorde det som den kvartsseklet äldre greven av Oxford aldrig lyckades med (eftersom hans liv gick snett och han halkade ner till de föraktade författarnas nivå). Adeln var den tidens riskkapitalister och Nya Världen öppnade ögonen för stora och lätta pengar. Kan detta vara vad också greven av Oxford åstundade? Ingen kan ha missat hur den här bloggen föraktar ond rikedom!

"Kontext" är rätta ordet: mitt i denna upptäckt sitter bloggaren samtidigt och läser om Sidenvägarna (plural) och öppnandet av handelsleder, just framme vid tidigt 1500-tal och klar med stycket om portugisen Vasco da Gamas lyckade upptäckt av en väg till Indien. 

Tala om synkroniciteter. Bloggaren befinner sig i dagarna också i godmodigt groll med en vän som fegt ämnar köpa en överprissatt kapitalvara efter att han själv granskat marknaden för samma varutyp ända ner på en nivå där man måste uppsöka specialistforum och lyssna efter viskningar om okända juveler. Han upptäckte då en asiatisk produkt som kostar fem-sex gånger mer på hemmamarknaden för trygghetsnarkomaner utan någon inre upptäcktsresande i blodet (eller i själen).

(Columbus ljög för övrigt som en besatt för Spaniens kung och drottning om att han hittat Indien när han i själva verket av misstag råkat hamna i Amerika!)

Men nu infinner sig ett problem. Uppvisade Robert Dudley junior några egenskaper som kvalificerade honom som en Antikrist eller en person helt renons på en kunglig karaktär?

Tja, Wikipedia har en artikel om honom och redan första stycket avslöjar att han var en bastard, frukten av faderns sexuella snedsprång och att han flyttade till Italien - Oxfords favoritland och dit den senare själv kan ha återfötts som vinodlare på 1600-talet. (Jag hade redan vid 20 drömmar om detta liv och måste nu vara öppen för kopplingen till den sorgliga brittiska aristokraten som uppenbarligen "slog rot" i Italien i sin ungdom). 

Men denna helhet måste bloggaren smälta innan Dudley juniors olyckliga födelsedatum och besvärliga förhållande till hemlandet förklaras som "antikristligt" eller "total brist på kungavärdighet"!

Slumpen har än en gång lett bloggaren tillbaka till ett århundrade där han helst av allt inte skulle ha levt något tidigare liv, i synnerhet eftersom det implicerar ett förflutet som en ikonförklarad brittisk dramatiker. Det är precis lika illa som att hävda att man varit Jesus i ett tidigare liv! Därav några inlägg tidigare i år som diskuterade frågan om huruvida tidigare liv går ut på "allmänningen" (på andra sidan) och potentiellt är alla nu levandes arvedel - förutsatt att de jobbar aktivt med samma ämnen.

I mitt fall bad en bekant mig börja jobba för honom som översättare (samtidigt som mitt liv gick in min första och enda storcykel i författandets Merkurius - men det visste jag ännu inte). Och detta anbud trots att jag dessförinnan "bara" varit dataprogrammerare och skapat koderna som får användargränssnitten att bete sig nästan begåvat. Bara månader efter debuten i nytt yrke kom Oxford-drömmen i november 2005, och som vid efterforskning visade sig peka rakt mot fjäderpennan. 

Givet hypotesen om "allmänningen" (eller den karmiska "soptippen") skulle man kunna säga att det finns tiotusentals reinkarnationer av Oxford/Shake-Speare på jorden just nu, men att bara en mindre mängd råkat se pusselbitar i sina liv som lätt (och tematiskt) låter sig fogas samman med ett annat tidevarv och dess kända och för allmänheten okända tilldragelser. Vi är kort och gott alla stoff som ständigt återanvänds, och det är inte så konstigt att t.o.m. ganska specifika element och även sammansättningar av element återkommer. 

Redan Platon talade om att hans värld av Idéer eller Former kunde inspekteras närmare och se ses bestå av Former som utgjorde delmängder av än mer omfattande Former. Den ultimata Formen är naturligtvis Idén om Gud som naturligtvis också är en existerande realitet i lika hög grad som Djävulen. Bortom Gud finns bara den andre Guden, den som ingen kan nå eftersom Den Ena är ett mysterium t.o.m. för sig själv och därför hela tiden "spiller över" och skapelseakter genom vilkas manifestationer den okände Guden upplever och utforskar sig själv.

//Seweard och Oxford i lös kollaboration!


PS. Apropå temat om upptäcktsresande kan noteras att månbåten vid detta inläggs författande passerar genom Vädurens tecken - pionjären och upptäckaren! (Månskäran ser ut som en liggande båt närmare ekvatorn.)

Vädurens härskare Mars anknyter därför via tät konjunktion med Saturnus till den senare planetens koppling till historiens gång och det förflutnas makt att forma nuet. I skrivande stund, 9.51, stiger Jungfrun över Stockholms östra horisont och innehåller en OND "stor och lätt rikedoms" Jupiter samt merkantilen Merkurius. Saturnus/Mars står i tredje huset för kommunikation och färdmedel. 

Så har alltså inlägget genom kosmisk påverkan på något sätt kommit att glida från frågan om Antikrist till europeiska sjöfarare med vinstmotivet som högsta prioritet. Är det inte så passande? Jag får nog ändra slutsignaturen till Seaweard och Oxford i kollaboration med de himmelska makterna! :-)

Mer bottenlös ynkedom - kräkets mentalitet istället för konungensEtt tredje exempel efter de med terrorattentatet under det som borde ha varit ett glädjens bröllop och undersökningen som visar att svenska folket inte bryr sig om att Annie Lööf är genomsyrad av Lögnens ande utan återigen föredrar Centern (se Bottenlös ynkedom). Ja, räknar man in nyheten att det stora sportföretaget drar in sponsorpengarna från den amerikanska rasisten som ljög om att Rio-slödder skulle ha rånat honom under olympiaden, har vi på bara några dagar hittat flera fall av exempellös brist på konungslig mentalitet!

Den planetaspekt som nu kulminerat och som knystar om någon som är ovärdig livet självt tecknas således av Solen och kungavärdiga Regulus på rak linje, men där själva sammangåendet samtidigt blir måltavla för det samlade angreppet från de onda Saturnus och Mars i hatets och förnekelsens Skorpion! 

Enligt AB kastades granaten in i lägenheten i Göteborg vid tretiden på natten och måste ha direkt träffat den åttaårige brittiska pojken Yuusuf medan andra sovande i rummet mirakulöst klarade sig med bara mindre skador.

Sömnens tecken Kräftan (härskare: nattplaneten Månen) är stigande i öster vid denna tid och plats och som synes befinner sig Månen själv i martyrernas tecken Fiskarna och i utlänningarnas 9e hus. Fiskarnas härskare Jupiter opponerar sig från diskriminerande och främlingsfientliga Jungfrun. Det kan tyckas uppenbart att någon i området fått syn på de färgade som semestrade och sedan har rasismens och den unga idiotins mekanismer tagit över. Ett förgrovat busstreck med dödliga konsekvenser.

Samtidigt är bara det här en liten bit av det samlade intrycket, det är den gråmärkta signaturen som var det "drama" jag förutspådde för några dagar sedan när jag såg att det årliga sammangåendet mellan Solen och Regulus var på väg.


Kan man kalla det här årets solpassage över Regulus
för "Anti-Regulus år", året för de ovärdigas dominans?
Är detta kort sagt året då portarna till Antikrist
öppnades i kosmos? Då visar granatmordet
att Sverige verkligen bjudit in Djävulen själv.
Hur landet kom att falla så lågt har
utförligt diskuterats på denna blogg.

Ur perspektiv av att hämta astrologisk erfarenhet från fall i verkliga livet (i synnerhet tragik där stjärnorna ofta ser extrem ominösa ut) ser man att Månen just efter fullmånen tippat över från "verksam välgörare" till "verksam illgörare" medan Jupiter förvisso är en både naturligt och verksam välgörare. 

Men det enda framgångens Jupiter lyckas med här, givet de svarta budskapen i den förgrovade och svart-vita störningen mellan dödens Skorpion och livets Lejon, är att skänka snabb och lätt död. Jag har tidigare nämnt att Jupiter som kan stå för "lätta pengar" också skänker en snabb och enkel övergång från de dödas värld - den där vi lever just nu och luras av överheten att arbete fortfarande år 2016 skulle vara "livets mening" - och de levande andarnas värld där Yuusuf nu svävar runt i. Troligen fortfarande förvirrad och osäker på vad som hände.


måndag 22 augusti 2016

OS-simmaren som var en rasistisk lögnare


Ingen ängel

Aftonbladet skriver att simplaggstillverkaren Speedo inte längre vill ha att göra med amerikanske simmaren Ryan Lochte sedan denne visade sig ha ljugit om att ha blivit rånad i Rio under OS. Ren rasiststinkande fördom och just så korttänkt som Kräftans typ av fabrikationer i allmänhet är! Tecknet är ju den fria föreställningens tecken och dess härskare Månen känd som en fantasifull berättare.

Simmaren har inte bara nymåne (Sol + Måne) i det passionerade av de tre Vatten-tecknen, han lyckade också visa sin sanna natur just under 30-årskrisen då Saturnus passerade Vatten-tecknen Skorpionen där den låg vid hans födelse. Och i Skorpionen också den hatiska och förgiftande Mars i sitt negativa härskarläge! Vilken kloakråtta! Var det kanske pga. Lochtes närvaro i Rio som en av simbassängerna missfärgades dygrön?Det är rätt lustigt, för bara några dagar sedan var jag glad att hitta en hårdför men rättskaffens Skorpion som hade just Mars och Saturnus i tecknet. Glad eftersom bloggen diskuterar tecknens grundläggande innebörd och Skorpionen - tagen i isolation - blir en riktig jämmervisa som knappast smickrar dem som ännu inte förstått att sluta identifiera sig med zodiaktecknen. 

Men med simmaren Lochte är vi tillbaka i den eländiga himmel som legat över OS i Rio och ser hur han själv föddes med samma dramadrottningsfenomen där dramatikern Lejonet och moltysta Skorpionen skapar en, eh, viss brist på nyansering! 

Det lustiga är hur Vatten-elementet på det hela taget är av godo här och ändå går det så snett. Det kan jag bara förklara med att kartan är extremt obalanserad. Den har varken en enda planet som betonar realismens Jord-element eller en enda planet som aktiverar Luft-elementet tendens att vilja analysera. 

Det enda som finns på den här himlen är kriget mellan Eld och Vatten - en översvallande och normlös "sensationalist" som nu har fått äta upp sin brist på intellektuell självkontroll. Som synes hade han aldrig några vidare förutsättningar och valde helt rätt idrotten som en slags lekhage långt upp i åren. Här kan man misstänka en klassisk f.d. idrottsstjärna som förfaller till alkoholism i brist på förmågan att tänka sig vidare. Se om "eldvatten" i det nyliga inlägget om ärkeskurken Svartenbrandt.